• 1

Uniform product van hoge kwaliteit, jaarrond beschikbaar in grote volumes, duurzaam geproduceerd en volgens de hoogste milieu eisen.

Wensen vanuit de markt waar Siberia BV haar handen niet voor omdraait. In een circa 9 hectare grote kas, gelegen in het Limburgse Maasbree, teelt Siberia sinds begin 2016 diverse sla- en bladgewassen op een hydrocultuursysteem, een systeem waarbij de groenten in speciale biologisch afbreekbare potjes in teeltgoten groeien.

Het gehele proces - van zaaien tot oogsten - vindt plaats in een gecontroleerde omgeving, alles onder één dak. Optimale groeiomstandigheden verkorten de teeltduur en verkleinen de energiekosten per product. De planten krijgen precies datgene wat ze nodig hebben om optimaal te groeien. Niet meer en niet minder. Oogsten kan op ieder moment van de dag, flexibel en afgestemd op de vraag vanuit de markt.

Infografic Siberia 2

Kwaliteit

Bij Siberia bent u verzekerd van topkwaliteit. Alle producten die ons bedrijf verlaten komen dagvers aan bij onze afnemers. Het gehele proces van zaaien tot het oogsten gebeurd bij Siberia onder één dak, onder gecontroleerde omstandigheden. Al deze processen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, en zijn hiervoor gecertificeerd. Onze kwaliteitsafdeling houdt alle processen nauwlettend in de gaten.

Lid van telersvereniging Fossa Eugenia

De afzet van onze producten loopt via Fossa Eugenia; een telersvereniging uit de ‘euregio’ Venlo met het doel om kwaliteitsproduct te leveren dat voldoet aan de eisen van de kritische consument. Via korte kanalen en zonder onnodige handelingen. Een formule die zowel klanten als telers aanspreekt. Niet voor niets groeit Fossa Eugenia nog steeds: in aantal telers, productieareaal én assortiment.