In onze ultramoderne hydroteeltkas telen we op duurzame wijze diverse sla- en bladgroenten. Het gehele proces, van zaaien tot oogsten, vindt plaats in een gecontroleerde ruimte onder één dak. Optimale groeiomstandigheden verkorten de teeltduur. De planten krijgen precies datgene wat ze nodig hebben om goed te groeien. Niets meer en niets minder. Oogsten kan op ieder moment van de dag, flexibel en afgestemd op de vraag vanuit de markt.

Onze productiewijze is uniek en bijzonder op diverse fronten:

  • De kas van ca. 9 hectare staat het hele jaar door vol. Voor ieder product dat we oogsten, stoppen we dezelfde dag weer een zaadje in de grond;
  • We oogsten iedere dag wat de markt nodig heeft, waardoor er nooit te veel is;
  • We zorgen er continu voor dat onze planten ‘lekker in hun vel’ zitten, terwijl we tegelijkertijd zo min mogelijk energie gebruiken. Iedere dag kijken we of de planten extra warmte, licht of voeding nodig hebben. Hierdoor duurt de groei van de producten in de winter maar één week langer dan in de zomer, terwijl het buiten dan kouder en minder zonnig is, en kunnen we jaarrond efficiënt produceren;
  • De kas wordt belicht met 100% energiezuinige ledverlichting. Het lichtspectrum wordt aangepast aan de planten, waarmee optimale groeiomstandigheden worden gecreëerd.
  • In de naastgelegen natuurlijke wateropvang wordt het regenwater van de kas en omliggende grond opgeslagen. Dit water wordt gezuiverd en vervolgens gebruikt om de planten in de kas water te geven;
  • Als de plantjes klein zijn, staan ze dicht op elkaar. Hoe groter ze worden, hoe meer plaats ze krijgen. Op deze manier wordt het kasoppervlak optimaal benut en houden we de energiekosten per plantje zo laag mogelijk;
  • Het gehele proces van groeien tot oogsten vindt plaats onder één dak. Doordat gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd teeltgotensysteem komen er geen grote landbouwmachines aan te pas;
  • De gehele kas draait op 100% groene stroom;
  • De kluitsla is dagen langer houdbaar; dit voorkomt voedsel verspilling.

Infografic Siberia

Duurzaam