Siberia BV staat voor op en top innovatie. In de ca. 9 hectare kas van Siberia worden de plantjes gezaaid in een speciaal potje, dat biologisch afbreekbaar is, en in een teeltgoot geplaatst. Het plantje blijft het gehele groeiproces in hetzelfde potje staan. De teeltgoot, met daarin de potjes, gaat meteen na het zaaien naar de kiemcel, beneden in de kas, waar de zaadjes kunnen kiemen. Na ca. 2 dagen verplaatst de teeltgoot zich naar boven, waar de plantjes in de zon – aangevuld met ledlicht – verder kunnen groeien. Gedurende het proces schuiven de teeltgoten steeds verder uit elkaar, zodat de planten precies de ruimte krijgen die ze nodig hebben om te groeien. De goot verplaatst zich automatisch naar de oogstzone. Het gehele proces duurt ca. 7 weken, vindt plaats onder één dak en verloopt volledig automatisch. Alleen het oogsten gebeurt – comfortabel en op werkhoogte – met de hand.

De voordelen van deze innovatieve teeltwijze zijn:

  • Met zo min mogelijk energie, water en bemesting, wordt ervoor gezorgd dat de plant zich helemaal ‘happy’ voelt en dus goed groeit;
  • Het kasoppervlak wordt optimaal gebruikt; wat vandaag is geoogst, wordt meteen opnieuw gezaaid en aangevuld;
  • Efficiency en duurzaamheid zijn de leidraad;
  • We gebruiken nauwelijks chemische middelen om ziekten en plagen tegen te gaan;
  • Er spoelt geen nitraat uit in grond;
  • Er wordt nauwelijks personeel ingezet tijdens het teeltproces;
  • We oogsten alleen wat de markt op een bepaalde dag nodig heeft. Dit voorkomt overproductie;
  • We kunnen de producten met kluit telen, waardoor dit langer houdbaar is;
  • Er is aandacht voor prettige arbeidsomstandigheden. Het oogsten vindt bijvoorbeeld plaats op werkhoogte, in een geconditioneerde hal.

Ons unieke teeltproces is tot stand gekomen door vraag vanuit de markt naar jaarrond, uniform en duurzaam geproduceerd product.

Infografic Siberia